Pomozte nám vyprázdnit sklad a zachránit produkty s blížícím se nebo již prošlým datem min. trvanlivosti. Ikdyž u produktu uvidíte toto datum, vězte, že produkt je stále vhodný ke konzumaci či k použití. Každý týden produkty otevíráme a testujeme, abychom si byli jisti, že jsou v pořádku. Proč to děláme? Protože nesnášíme zbytečné plýtvání a konzum. Klikněte SLEVY a VÝPRODEJ.

Co je to bio a slow fashion a jak fungují certifikáty?

Často slýcháme názory, že bio je pouze nálepka, za kterou platíme víc, aniž bychom dostali víc. My však nabízíme jiné potraviny. Takové, které jinde nenajdete, které jsou výjimečné a výjimečné především složením, jež je u nás na prvním místě. Proto jsme náš e-shop pojmenovali Pravé bio. Pojďme si tedy trochu blíže představit, co to bio vlastně znamená, podle čeho můžeme poznat, že se jedná o kvalitní bio produkt, a proč bychom těmto potravinám měli dávat přednost. Na konci článku si také přiblížíme téma slow fashion, neboť i toto spadá do konceptu udržitelného životního stylu.

Bio_uvodni fotka

Biologické zemědělství a chov

Bio potraviny jsou výsledkem biologického zemědělství, ekologického chovu a udržitelné výroby.

Biologické zemědělství, jinak také nazývané ekologické či organické, se zakládá na následujících pilířích:

Bio(1)

  • Ochrana životního prostředí – tento způsob zemědělství upřednostňuje organická hnojiva namísto těch syntetických a vyvaruje se používání pesticidů a geneticky modifikovaných organismů (GMO) = „organismus, jehož genetická výbava byla cíleně pozměněna způsoby, které v přírodě normálně neprobíhají“ (zdroj: GMO – Geneticky modifikované organismy). Nebezpečí GMO spočívá v tom, že takto vytvořené potraviny se vytvářejí ještě krátkou dobu na to, abychom si byli jistí, že jsou pro nás bezpečné (zdroj: GMO – Geneticky modifikované organismy). Druhým důvodem, proč se GMO potravinám vyhýbat, je ten, že jsou ohrožením pro zachování biodiverzity. Pod pojmem biodiverzita si představme rozmanitost života v přírodě, tedy všechny druhy živých organismů, jejich genetické variace a také vzájemné ovlivňování se v rámci ekosystému. K životu potřebujeme rostliny, které přeměňují energii ze slunce, živočichy a mikroorganismy, které nám pomohou všechno organickou hmotu přetvořit na živiny. Opylovači (zdroj: Ztráta biologické rozmanitosti: důsledky a příčiny).
  • Udržitelnost – je cílem tohoto typu zemědělství. Spadá sem jak zachování plodnosti půdy, tak obnovitelné zdroje energie či ochrana vodních toků.

Bio(2)

  • Zdraví člověka a kvalita potravin – bio výživa je to, na co tento typ zemědělství klade důraz, tj. na kvalitní potraviny s vysokou nutriční hodnotou. To znamená, že jsou produkovány potraviny, které neobsahují ani zbytkové množství pesticidů a chemických látek. Také se dbá na přirozenou chuť a vůni potravin, což zní sice jako samozřejmost, ale bohužel v mnoha případech jsou produkty upravovány tak, aby byly pro lidi co nejlákavější jak na oko, tak i vzhled a vůni, bohužel je to ale za pomoci látek, které v jídle vůbec nepotřebujeme a které mohou našemu zdraví škodit.
  • Etický chov zvířat – i o toto se zasazuje ekologické zemědělství. Zvířata jsou chovaná na dostatečném prostoru, jsou pasená na pastvinách a celkově jsou jejich životní podmínky přizpůsobené jejich přirozenému chování.
  • Transparentní přístup založený na důvěře – v biologickém zemědělství záleží jak na tom, z čeho a jak se daný výrobek vyrábí, ale také na druhé části řetězce, tedy na zákazníkovi. Zemědělci dokládají, jakým způsobem byly bio výrobky vyrobené, a velmi často to prokazují různými certifikáty.

Již tyto uvedené body jsou dostatečným důvodem, proč bychom se měli přiklonit k bio stravě. Je zřejmé, že to je cesta, kterou bychom se měli vydat, abychom se starali jednak o naše zdraví, jednak o zdraví naší planety.

 

Bio certifikáty potravin – můžeme jim věřit?

Existuje mnoho různých bio certifikátů. Dá se na ně ale spolehnout? Nebo se jedná pouze o předraženou nálepku, která má za následek pouze vyšší prodejní cenu? Pojďme si tuto oblast přiblížit.

Bio(3)V posledních letech se se vším tím eko bio roztrhl pytel. Na jedné straně zákazníci touží vědět, odkud jídlo, které konzumují, pochází a z čeho byl daný produkt vyroben, na druhé straně výrobci chtějí své tvrzení doložit důkazy, tedy certifikáty. Tyto certifikace často zahrnují spoustu úsilí, práce a peněz, proto si je někteří výrobci nemohou dovolit. Co nám ale tyto certifikace poskytnou? Důkaz, že složení je přesně takové, jako je deklarované, a že kvalita podléhá přísným standardům. Nemusíme tak pečlivě procházet INCI (složení výrobku), protože máme jistotu, že určité látky nebudou použity. Pozor ale na to, že daný certifikát se může vázat pouze k výrobku, nikoliv k celé značce.

Za nás tedy certifikáty mají smysl. Zemědělci, výrobci, chovatelé musí dodržovat základní principy ekologického zemědělství a zavazují se k bio kvalitě – deklarují, které složky nebudou ve výrobku použity, nebo kolik procent bio složek musí tvořit daný produkt. Často se zavazují ještě k dalším věcem, jako např. ochrana přírody, plně recyklovatelné obaly, adekvátní finanční odměna pro všechny zaměstnance ve výrobním řetězci. Zakoupením těchto produktů často podporujete úplně obyčejné lidi, kteří zasvětili svůj život tvrdé práci.

Získání certifikátu a jeho udržení není snadné. Získat certifikát vyžaduje spoustu papírování a testů. Kontroly probíhají často a ve většině případů neohlášeně, aby se zamezilo tomu, že se daný výrobce patřičně na kontrolu připraví.

 

Mezi nejznámější certifikáty patří:

Bio logo(1)EU bio logo – dané výrobky musí obsahovat alespoň 95 % ekologických složek a pro zbývajících 5 % platí přísné podmínky. Vedle loga nalezne spotřebitel číselný kód kontrolního subjektu a místo, kde byly vyprodukovány suroviny, z nichž je výrobek složen (zdroj: Loga pro ekologické zemědělství).

 

Bio logo(2)Tzv. biozebra – dokládá, že se jedná o biopotravinu odpovídající českým zákonem stanoveným požadavkům. Tento produkt buď z České republiky pochází, nebo je v ní vyroben, či je zde certifikován (zdroj: Loga pro ekologické zemědělství).

 

Bio logo(3)USDA Organic – jedná se o americkou formu certifikace, která nastavuje normy a kritéria pro ekologické zemědělství včetně sběru divokých plodin. Zaměřuje se však i na uchovávání plodin, jejich zpracování až po konečné zabalení. Důležitá je regulace chovu hospodářských zvířat, kdy krmivo nesmí obsahovat antibiotika ani růstové hormony, a naopak musí pocházet z ekologických zdrojů. Zakázány jsou GMO, umělá hnojiva a pesticidy. Minimální obsah ekologických složek činí 95 % (zdroj: USDA Organic).

 

Bio logo(4)Organic Soil Association – jedná se o britskou formu certifikace, kdy jsou neustále kladeny minimálně 95 % ingrediencí musí být z ekologického zemědělství. Kontrole podléhá jak prokazatelný bio původ surovin, tak i způsob výroby včetně konečného zabalení. Produkty nesmí obsahovat živočišné složky, parabeny, sulfáty, ropné deriváty, GMO. Touto certifikací je také prokázané netestování na zvířatech (zdroj: Soil Association Organic Standard).

 

Bio logo(5)ECOCERT – tento certifikát dokládá, že minimálně 95 % všech složek je přírodního původu. Při výrobě nejsou použity GMO, parebeny ani phenoxyethanol, PEG či syntetické parfémy nebo barviva živočišného původu. Zároveň je dbáno na použití biologicky odbouratelných nebo recyklovaných obalů (zdroj: ECOCERT).

 

Bio logo(6)Vegan – jedná se o mezinárodní značku udělovanou britskou organizací Vegan Society. Tímto logem je potvrzeno, že daný produkt nebyl testován na zvířatech a také že neobsahuje žádnou látku živočišného původu (zdroj: Vegan).

 

 

Bio logo(7)Non-GMO Project – jak už z názvu vyplývá, tato nezisková organizace má za cíl nepoužívání geneticky modifikovaných potravin. Vznikla jako iniciativa nezávislých prodejců přírodních produktů v USA a Kanadě (zdroj: The Non-GMO Project). Jejím cílem je také informování spotřebitelů (zdroj: Non-GMO Project).

 

 

Bio logo(08)NSF International – jedná se o americkou neziskovou organizaci Společnost pro veřejné zdraví a bezpečnost. Cílem je pomoci chránit potraviny, vodu, životní prostředí. Certifikát je udělován potravinám, hygienickým prostředkům a zvířecímu krmivu. Profesionální pracovníci poskytují služby již ve 180 zemích světa (zdroj: About NSF).

 

 

Bio logo(9)Leaping Bunny – jedná se o jediný certifikát, který dokládá, že daná kosmetika či spotřební zboží bylo vyrobeno absolutně bez jakéhokoliv testování na zvířatech. To se týká i samotných látek, které byly použity pro výrobu – pokud by tedy sama firma netestovala na zvířatech, ale odebírala určitou látku od jiné firmy, která by testovala na zvířatech, pak takový produkt tuto certifikaci neobdrží (zdroj: Humane Cosmetics Standard).

 

Existují i další certifikace, jejichž zaměření je užší – např. Grassfed u hovězích kolagenů, která zajišťuje naprosto volný chov skotu, nebo MSC u kolagenů z mořských ryb, který zase dokládá šetrný rybolov. Značky, které vynaloží úsilí, aby kvalitu svých produktů podložily certifikátem, tuto informaci vždy uvádí na svých produktech. Pokud tedy do něčeho investujete peníze, věnujte chvíli pozornému přečtení etikety daného produktu.

Bio(10)

Slow fashion

Odbočme ještě od potravin k druhému odvětví, jehož výrobky upotřebujeme každý den, a to je textilní průmysl. Stejně jako dbáme na kvalitu potravin, měli bychom dbát i na kvalitu oblečení. V dnešní době se hovoří o slow fashion neboli pomalé módě.

Bio(13)Tento název vznikl jako reakce na fast fashion módu. Jedná se o velice levnou módu, která je dostupná téměř pro každého. Řetězce nabízejí spoustu výrobků, spoustu kolekcí a velmi často (dost často vychází nová kolekce každý měsíc). Oblečení se vyrábí v obrovském množství, kvantita převyšuje kvalitu a výroba se nachází především v asijských a afrických zemích. Lidé, kteří tyto kousky vyrábí, pracují převážně ve velmi špatných podmínkách a za svou práci nejsou adekvátně ohodnoceni. Bohužel jsou zaměstnávány také děti od velmi nízkého věku. Tento způsob výroby oblečení ale škodí nejen svou výrobou, ale zatěžuje naši planetu i na konci celého řetězce – toto oblečení lidé často nosí jen velmi krátkou chvíli a poté ho vyhodí, nebo se oblečení vlivem velmi nízké kvality stane nenositelným. Vyřazený textil z Evropy končí převážně v Africe, kde doslova zaplavuje určité oblasti. Některé oblečení je přeprodáno a upraveno, ale většina se promění v odpad v ulicích a na skládkách (zdroj: Afriku zaplavuje z Evropy dovezený textil „mitumba“. Většina ale končí jako odpad na ulicích a skládkách, varuje nezisková organizace).

Tento typ módy je také spojován se zdravotními riziky, která mohou vyplynout z nošení takto vyprodukovaného oblečení. Oblečení obsahuje vysoké koncentrace chemikálií a může obsahovat také těžké kovy, ftaláty, formaldehyd. Oblečení vyrobené v EU podléhá určitým normám, bohužel u oblečení mimo Evropskou unii nemáme kontrolu zaručenou vůbec žádnou (zdroj: Čínský obchod Shein prodává karcinogenní oblečení asi i v Česku. Zákony jsou na něj krátké).

Určitě zpozorněte, pokud by oblečení nechávalo na kůži barevné stopy. Připomínáme, že před prvním nošením je nutné vždy oblečení vyprat, ať už se jedná o oblečení s certifikátem, nebo bez – oblečení se přepravuje, manipuluje s ním hodně lidí, v obchodech je vystaveno prachu, zkouší si ho různí lidé, takže se na něm usazují různé bakterie a mikroby. Když si toto všechno představíme, určitě takové oblečení nechceme hned nosit. Před praním ještě doporučujeme prádlo namočit do teplé vody s trochou kyseliny citronové, ta pomůže všechny nečistoty a chemické látky z prádla odstranit.

Pylova alergie_doplnky3Když už jsme se dotknuli tématu praní, dovolíme si ještě zmínit důležitost pracího prostředku. Pokud si pořídíte kvalitní kousek do vašeho šatníku, zvolte si stejně kvalitní prací prostředek. Vyhněte se těm chemickým, které jsou plné dráždivých látek jak pro vaše tělo, tak pro vodní organismy. U nás najdete jak prášek či gel pro ekologické praní, tak i revoluční prostředek na praní na bázi hořčíku TerraWash+Mg – postačí vám jeden sáček na 365 praní, efektivně odstraňuje všechny nečistoty, 100 % bez toxických a chemických látek, šetrný ke všem materiálům. Do odpadu odchází voda obohacená o hořčík, který přírodně neškodí, naopak – můžete vodu z praní použít na zalévání zahrady či záhonů. Pokud na konci používání v sáčku zbydou ještě drobné kuličky, přidejte je do záhonů nebo květináčů, obohatíte tak půdu.

Textilní certifikáty

Že jste o nich neslyšeli? Je pravda, že o certifikátech potravin se toho všeobecně ví více, ale existují i textilní certifikáty, které nám dávají záruku, že oblečení, které kupujeme, prošlo nějakou kontrolou a odpovídá určitým standardům.

Bio logo(10)GOTS – Global Organic Textile Standard: patří k celosvětově nejpoužívanějším standardům pro zpracování textilií z organických vláken. oblečení opatřené tímto certifikátem, je kontrolované prakticky od začátku, tedy od zpracování, výroby, označení až po distribuci. Oblečení musí být vyrobené nejméně ze 70 % certifikovaných organických vláken, to s označením „bio“ minimálně z 95 %. Tato vlákna jsou pěstována v souladu s ekologickým zemědělstvím (pěstování bez pesticidů, herbicidů a bez GMO). Oblečení nesmí obsahovat žádné alergeny, karcinogenní či toxické látky. Výrobce se musí řídit pravidly dané Mezinárodní organizací práce, Obecných zásad OSN a Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj – např. žádná dětská práce, dodržování bezpečnosti práce, odpovídající plat a také přiměřená délka pracovní doby (zdroj: GOTS).

Bio logo(11)OEKO-TEX: tato organizace se zabývá škodlivými látkami v oblečení, oblečení, které má tento certifikát, dokládá zdravotní nezávadnost. Každá součást oblečení s tímto certifikátem byla testovaná na škodlivé látky, tedy každá nit, každý knoflík. V mnoha případech stanovuje tento certifikát ještě vyšší limitní hodnoty, než udávají národní a mezinárodní požadavky. Kritéria jsou neustále aktualizována na základě nejnovějších vědeckých poznatků (zdroj: OEKO-TEX® STANDARD 100).

 

Zajímá vás víc? Přečtěte si i další související články:

Jak vznikla první zero waste kosmetika na světě?

Vegetariánská a veganská strava

Co je to raw strava?

 

Autor článku

LinkedIN Instagram